ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА INSTAGRAM GIVEAWAY ИГРА

⇒ Организатор на Играта

Играта се организира и провежда от фирма “ХЕЪР БАЙ МИ” ЕООД, официален вносител за България на марката професионални уреди за коса Diva Pro Styling.

⇒ Територия на провеждане на Играта

Играта се провежда на територията на Република България.

⇒ Правила за участие

В тази Игра има право да участва всяко дееспособно физическо лице навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България, с изключение на служители на фирма „ХЕЪР БАЙ МИ“ ЕООД и техните семейства /деца и родители. Не се допуска участието от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба.

Всяко участие е индивидуално и всеки, който отговаря на условията, според правилата, се смята за участник. Правилата в Играта са задължителни и еднакви за всички участници.

⇒ Период на Играта

Играта ще се проведе от 09.01.2023г. до 19.01.2023 г.

⇒ Механизъм на Играта

Всеки желаещ да участва в Играта трябва предварително да се запознае с официалните правила за участие, които може да намерите на уеб сайта на фирма „ХЕЪР БАЙ МИ“ ЕООД – https://hairbymi.bg/

За целите на Играта ще бъдe публикуванa публикация в Instagram профила на Diva Pro Styling – Bulgaria – https://www.instagram.com/divaprostylingbulgaria/, в който ще се съдържа механизма на играта.

Механизмът на Играта е участниците да последват профилът на Diva Pro Styling – Bulgaria в Instagram – https://www.instagram.com/divaprostylingbulgaria/ и отбележат в коментар под публикацията свой приятел.

Потребителите публикували коментар след изтичане на срока за Играта, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в томболата.

⇒ Награда

Наградата е Професионален Сешоар DIVA Pro Styling Micro 5000.

⇒ Процедура за получаване на наградата

Наградата ще бъде предоставена на участник, който е изтеглен на случаен принцип (томбола) и отговаря на всички правила на Играта.

1 печеливш участник ще бъде изтеглен на случаен принцип чрез томбола, която ще се състои 1 ден след приключването на Играта (20.01.2023 г.). Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Стори (Story) в Instagram профила на Diva Pro Styling – Bulgaria – https://www.instagram.com/divaprostylingbulgaria/.

За да получи наградата, печелившият ще трябва да предостави две имена, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата, като ги изпрати на лично съобщение в Instagram профила на Diva Pro Styling – Bulgaria – https://www.instagram.com/divaprostylingbulgaria/.

Всички данни предоставени от участника ще бъдат използвани само и единствено за целите на Играта, за индентифициране на победителя при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда.

Победителят ще получи своята награда в срок до 7 работни дни на посочения от него адрес.

Организаторът си запазвва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им в Instagram профила на Diva Pro Styling – Bulgaria – https://www.instagram.com/divaprostylingbulgaria/.

Организаторът не носи отговорност спрямо печелившия, за невалидни предоставени данни.

НЕ СЕ ДОПУСКА предоставянето, преотстъпването и продаването на спечелената награда на трети лица.

НЕ СЕ ДОПУСКА замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

⇒ Публичност

С участието в Играта, участниците се съгласяват, в случай че спечелят наградата, техните имена да бъдат публикувани като коментар в публикацията или в Стори в Instagram.

⇒ Лични данни

Личните данни, които Организаторът събира за целите на предоставянето на наградата са: име, фамилия, адрес за доставка и телефон, предоставени от победителя чрез лично съобщение в Instagram. Съставя се списък с имената с цел определяне на печелившия участник. Организаторът няма да използва личните данни на участниците за други цели, освен избиране на победителя в играта и предоставяне на наградата.

В случай че печелившият участник откаже да предостави необходимите лични данни за получаване на наградата в срок до 3 дни след спечелването на наградата, то Организаторът има право да откаже предоставянето на съответната награда и да я предостави на друг участник.

⇒ Прекратяване на играта

Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите правила, в случай че има масово нарушаване на правилата, злоупотреба, непредвидени обстоятелства или други обективни причини. В случай на злоупотреба, непристойно поведение или неспазване на правилата, Организаторът има правото да дисквалифицира участникът.

Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията ѝ, като с участието си в Играта декларира съгласието си с настоящите правила.

ТАЗИ ТОМБОЛА НЕ СЕ АДМИНИСТРИРА, ПОДПОМАГА ИЛИ СПОНСОРИРА ОТ INSTAGRAM ПО НИКАКЪВ НАЧИН.